Genetik


Celldelning

celldelningVarje människas liv har börjat med en enda cell (modercell) som är en blandning mellan pappans spermie och mammans ägg. För att den cellen ska kunna växa och bli en männinska är den tvungen att dela på sig och bli fler celler. Det kallas för celldelning (mitos). Själva delningen går till så här:

1. Modercellen har växt lite från allra första början. I cellen så kan man nu urskilja långa trådar (DNA- molekyler).

2. DNA- trådarna samlar ihop sig till stavar som kallas för kromosomer. Man kan se att kromosomerna har börjat dela sig på längden och ser därför ut som bokstaven X. Det betyder att varje kromosom kommer att bilda en kopia av sig själv.

3. Cellkärnan försvinner medan kromosomerna lägger sig på en rad i mitten av cellern.

4. Kromosomerna delar sig på mitten och vardera halva drar sig åt var sin ände av cellen.

5. Nu kommer cellkärnan tillbaka och nu delar sig moderscellen till två likadana celler som innehåller exakt samma antal och samma sorts kromsomer som modercellen hade.

6. Celldelningen är avslutad och nu syns återigen långa trådar, så kallade DNA- molekyler. Det har nu blivit två likadana celler.